Postingan

Posisi Strategis Mekkah dan Jazirah Arab

Gambar
Para sahabat tahukah kalian nama kota suci kaum Muslimin?
Ya, betull Kota suci kaum Muslimin adalah Kota Mekah. Di Kota Mekah inilah letaknya Ka'bah, Battullah. Ke arah Ka'bahlah seluruh Muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang shalat. Di Kota Mekah inilah nabi kita tercinta. Muhammad dilahirkan

Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak Kota Mekah? Di atas bukit yang subur? Atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Sahabat-sahabat sekalian sebenarnya Kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan padang pasir dan Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada tiga jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina.


Ribuan tahun yang lalu, Lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya. yang datang dari Palestina m…